Welk levenspad lopen?

Na de diagnose autisme ontstaan er meerdere levenswegen. Je kan doorgaan zoals het voor jou al werkte. Je kan ook in een intensief behandeltraject met professionals terecht zijn gekomen. Misschien krijg je persoonlijke ondersteuning voor de gebieden die voor jou lastiger zijn. Soms heb je niets anders nodig, omdat het ondanks de diagnose wel prima gaat. Maar wat als je ondersteuning nodig hebt en er is nog geen passende weg bedacht? Als je jezelf opnieuw bij elkaar moet rapen? Als de weg lang lijkt, de obstakels in de nabije toekomst hoog onder een zware donkere lucht? Welke stap moet je dan zetten?

 

Herstellen en opnieuw je weg zoeken

Iets anders is het als de diagnose autisme jouw levensweg volledig blijkt te veranderen. Hoe kom je weer op een stabiel leven als zoveel niet blijkt te zijn zoals jij had gedacht. Als van alles je ontregelt en emotioneel raakt, maar je niet  de juiste professionals kan vinden om je hiermee te helpen? Wat als jouw leven grauw is, er donkere wolken zichtbaar zijn, de weg eindeloos is? En toch, je heb het vermogen om cognitief mee te denken in de zoektocht, maar je weet nog niet de manier. 

 

Meedenker

Ik wil samen met jou zoeken naar het proces én de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving. Niet vanuit behandeling of begeleiding, maar door tijdelijk samen met jou en/of je naasten mee te lopen in het ingewikkelde speelveld vol regels. 

De eerste stappen doe ik graag met je op een rechte weg met een koers en zijlijnen als grens. We volgen de weg de diepte in die soms spannend en emotioneel is. Ondertussen zoek ik met jou wie jou letterlijk en praktisch kan ondersteunen in je dagelijks leven. Uiteindelijk volg je jouw eigen weg. Ik ga niet helemaal mee, maar geef je weer voldoende inzichten om, eventueel met hulp, verder te gaan op weg naar herstel een stabiliteit. 

 

Ik ging je voor!

Ik moest deze ingewikkelde weg ook zelf gaan. Ik had aanvankelijk onvoldoende steun om snel genoeg de weg te vinden, waardoor het proces (te) lang duurde. Het was achteraf ook wel een complex vraagstuk.  Uiteindelijk vond ik de mensen die bij dit proces konden aansluiten. Ik denk dat dit sneller kan en moet. 

 

Kosteloos

Deze tijdelijke ondersteuning geef ik kosteloos, omdat het niet mijn betaalde werk is. Ik wil het tijdelijke gat opvullen, totdat de juiste professionals aan jouw zijde meelopen. Ik heb me bekwaamd in passende technieken, maar moet daarin nog wel ervaringsuren maken.      De afgelopen jaren ondersteunde ik al meerdere mensen in dit proces en ook jou wil ik daarin ondersteunen. Zo helpen we elkaar. Voorwaarde is dat je cognitief in staat bent om mee te denken (MBO+ niveau), je voldoende stabiliteit hebt óf  er algemeen professionals betrokken zijn die de wettelijke plicht op zich nemen in de ondersteuning.